Priser & Vilkår

>> Suveræn Danmarks billigste Malerfirma <<

PRISER 2019

 • Timeløn: 320,-kr./time netto
 • Miljø & affald:Vi håndtere affald miljøvenlig og holder fokus på på den mest økonomiske  affaldshåndtering. Bemærk at kommunerne opkræver et gebyr på genbrugspladserne (Erhverv). Spørg din kommune for takster.
 • Værktøj & maskiner: Almindeligt håndværker værktøj er inkluderet i opgaven. Brug/leje af specielle maskiner eller tilbehør (lift, slibe værktøj e.lign.) påføres fakturaen.

 

Vilkår og betingelser 2019

 • Tilbudspriser: Et tilbud er vores bindende tilsagn om at udføre et nærmere defineret stykke arbejde til en bestemt pris. Tilbudspriser er inkl. moms samt alle relevante materialer. Vi forbeholder os retten til at tilbudspriser kan afvige max. 10%.
 • Forudbetaling: 30% hvis aftalte eller estimerede pris overstiger 8.000,-kr . Á conto betaling: hver 14 dag.
 • Betaling: Der sendes som regel et decideret faktura efter udførelse af aftalte arbejde til betaling inden 5 dage netto – MobilePay eller á conto. Herefter tilskrives renter efter gældende lovgivning. Reklamationsret: Efter gældende lovgivning.
 • Afregning: Der bliver faktureret timer, materialer samt kilometer som er brugt på opgaven, medmindre der er aftalt fastpris. Det betyder at man betaler timepris fra ankomst på adressen til frakørsel, tiden brugt på afhentning af materialer og 30 minutter efterretning/vedligeholdelse hver arbejdsdag. Fastpriser inkludere alt relevant tidsforbrug i forbindelse med opgaven.
 • Speciel: Indebærer opgaven ude-overnatninger eller er den på anden måde speciel, aftales gerne et tilpasset tilbud. Broer og færger betales af kunden. Udgifter i forbindelse med parkering betales af kunden.
 • Tidsplan: Arbejdet vil blive udført indenfor de aftalte tidsrammer.
 • Tidsforskydninger: Ændringer, der kræves af: kunde/bygherre | kunde/bygherrens forhold eller anden virksomheds forsinkelse | force majeure | dårligt vejr i væsentligt større omfang end sædvanligt | materialer og lign. som ikke er tilgængelig på marked | offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes entreprenørens forhold | manglende betaling af frem sendte faktura.
 • Særlige ydelser/aftaler: Kunde/bygherre leverer og betaler for el og/eller vand til arbejdets udførelse hvis opgaven kraver til det. Disse skal være tilgængelige på arbejdspladsen ved arbejdes opstart.
 • Forbehold: Malermester Birk forbeholder sig retten til at ophæve en indgået aftale uden ansvar, fx ved sygdom, problemer med bilen eller force majeure. Det påhviler erhvervskunder at sikre at arbejdstilsynets krav ift. sikkerhed kan overholdes og bliver overholdt. Malermester Birk forbeholder sig retten til, til enhver tid, at opløse arbejdsforholdet, hvis opgaven eller arbejdsbetingelserne skønnes urimelige. Skyldes dette manglende opmærksomhed omkring sikkerhed fakturerer Malermester Birk fuldt ud for den bookede periode.
 • Pauser: Er selvbetalt.

42 64 54 99

malermesterbirk@gmail.com

Stampemøllevej 4 | 6510 Fole Gram

CVR: 34 95 64 13

Kontakt informationer