website builder download

Priser 2018

Fastpris eller timeløn?  

Som regel på timeløn = 320,-kr./time netto plus materialer.

Genbrugsplads & affald?

Vi håndtere affald miljøvenlig. Fokus på miljø/omkostning venlig affaldshåndtering. Kommunerne opkræver et gebyr på genbrugspladserne (Erhverv). Spørg din kommune for takster. 

Værktøj & maskiner?

Almindelig håndværker værktøj er inkluderet i time prisen. Forbrug/leje af specielle maskiner eller tilbehør (lift, slibe værktøj e.lign.) påføres fakturaen.

Vilkår og betingelser 2018

Priser: Fastpriser inkludere moms og alle relevante materialer. Alt andet = 320,-kr./ time netto plus materialer.

Forudbetaling: 30% hvis aftalte eller estimerede pris overstiger 8.000,-kr . Á conto betaling: hver 14 dag 
Betaling: Der sendes som regel et decideret faktura efter udførelse af aftalte arbejde til betaling inden 5 dage netto – MobilePay eller á conto. Herefter tilskrives renter efter gældende lovgivning. Reklamationsret: Efter gældende lovgivning. 
Afregning: Faktureret bliver timer, materialer og kilometer som var brugt på opgaven, medmindre der var aftalt et fastpris. Det betyder at man betaler timepris fra ankomst på adressen til frakørsel, timer brugt på afhentning af materialer og 30 minutter efterretning/vedligeholdelse hver arbejdsdag. Fastpriser indeholder alt relevant tidsforbrug i forbindelse med opgaven. 
Speciel: Indebærer opgaven ude-overnatninger eller er den på anden måde speciel, aftales gerne et tilpasset tilbud. Broer og færger betales af kunden. Udgifter i forbindelse med parkering betales af kunden.
Tidsplan: Arbejdet vil blive udført indenfor de aftalte tidsrammer. 
Tidsforskydninger: Ændringer, der kræves af kunde /bygherre | Kunde/bygherrens forhold eller anden virksomheds forsinkelse | Force majeure | Dårligt vejr i væsentligt større omfang end sædvanligt | Materialer og lign. som ikke er tilgængelig på marked | Offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes entreprenørens forhold | Manglende betaling af frem sendte faktura. 
Særlige ydelser/aftaler: Kunde/Bygherre leverer og betaler for el og/eller vand til arbejdets udførelse hvis opgaven kraver til det. Disse skal være tilgængelige på arbejdspladsen ved arbejdes opstart. Forbehold: Birk Erhverv forbeholder sig retten til at ophæve en indgået aftale uden ansvar, fx ved sygdom, problemer med bilen eller force majeure. Det påhviler erhvervskunder at sikre at arbejdstilsynets krav til sikkerhed kan overholdes og bliver overholdt. Birk Erhverv forbeholder sig retten til, til enhver tid, at opløse arbejdsforholdet, hvis opgaven eller arbejdsbetingelserne skønnes urimelige. Skyldes dette manglende opmærksomhed omkring sikkerhed fakturerer Birk Erhverv fuldt ud for den bookede periode. 
Pauser: Er selvbetalt.